Forlaget Mindgames

Om

CF

I sitt arbeid med “Verdifilmer” for kommunene i Vestfold begynte Carl Fredrik å interresere seg for sammenhenger i samfunnet. Dette ledet han i en tankegang som bragte han over Atlanterhavet mot indiansk filosofi. Den urgamle sammenhengsmodellen han gjenkjenner hos Lakotafolket ser ut til å være tidløs og kan virke for alle mennesker og samfunn. I boken Tidløs Medisin forteller han om veien mot denne modellen og hvordan denne tankegangen kan brukes også idag. Finner vi en universell grunnholdning kan det være enklere å løse noen av fremtidens miljømessige, kulturelle og sosiale utfordringer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s