Forlaget Mindgames

TIDLØS MEDISIN

Leave a comment

_________________________________________________________

Nå har boken “Tidløs Medisin” kommet ut!
Boka beskriver en reise mot og en forklaring av et urgammelt helhetssymbol. Mye tyder på at dette er et universelt prinsipp for utvikling på flere plan. – Det å finne og utfordre sin balanse.

Featured image

“Her er noe genuint originalt, samtidig som dette minner om noe kjent. Det som skiller dette fra andre modeller er at her har vi fire elementer som spiller sammen og som opptrer i en sekvens. For meg blir dette meget meningsfylt og som jeg tror har en anvendelse som kan gå meget lenger enn det å forstå seg selv.”
Thomas Hylland Eriksen

«Gjennom denne modellen viser du hvor snevert vi lever og hvilke muligheter vi har for utvikling.”
Astri Hognestad

“Flotte tanker, dette henger godt sammen. Det blir spennende å følge deg videre.”
Victor Norman

“Dette er en forklaringsmodell for situasjoner som vi alle står i, her kommer det fint frem hvor man bør prioritere å aktivere viktige utviklingsaspekt. Her ligger kimen til vår dannelse. Modellen viser hvordan kulturinnsats er avgjørende for hvordan vi skal oppfatte samfunnets mange komponenter.”
Guttorm Fløistad

“Jeg synes det er veldig gledelig å se en modell som relativt enkelt får frem noe som egentlig er en dyp beskrivelse av menneskets sinn, bevissthet og samfunn.”
Henrik Syse

Se flere uttalelser fra bla.a. Thomas Hylland Eriksen og få mer info om boken på denne linken:

Featured image

[https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=s-b4k3mHGk0]

Send mail til cf@towerfilm.no og boka kommer i posten. kr 349,- + porto. Innbetalingsblankett legges ved forsendelsen.
Carl Fredrik Normann
Utgiver